CONTACT  & ROUTE INFORMATIE

Postadres Naarderstraat 125

2574PE Den Haag

Tel 00 31 61 47 54 777 (0614754777)

Email  : info@stagepower.nl

Hieronder een kleine overzichtskaart van het adres van het verhuur en reparatiebedrijf:

 

De studio die gebruikt wordt door stagepower is in feite een Coproductie in samenwerking met de SHAIN FOUNDATION 

Het adres van de studio is Florijn 43

1102BA Amsterdam zuidoost

Voor contactinformatie kunt u de website van de SHAIN FOUNDATION raadplegen.

Hieronder een kleine overzichtskaart van het adres van de studio in Amsterdam zuidoost :

Algemene voorwaarden  StagePower

 

Het verdient de voorkeur voor eventuele, potentiŽle of reeds zijde klanten ,huurders of afnemers van producten geleverd door StagePower de onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen.

 

Alle vormen van gemaakte afspraken zij het schriftelijk of verbaal zijn als zodanig rechtsgeldig te noemen.

StagePower en de desbetreffende klant C.Q. afnemer dienen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Dit geldt in het bijzonder voor gemaakte prijsafspraken.

 

De door StagePower verhuurde of door de klant gehuurde appatuur of instrumenten vallen op het moment van ondertekening van het verhuurcontract geheel onder de verantwoordelijkheid van de huurder of  klant, bij schade verlies of diefstal kunnen hieruit voortvloeiende kosten geheel op de huurder of  klant worden verhaald.

 

De door StagePower verhuurde of door de klant gehuurde apparatuur of instrumenten dienen in de zelfde staat teruggebracht te worden als ze zijn opgehaald.

Mocht hierover twijfel bestaan dan houdt StagePower zich het recht voorbehouden eventuele stappen te ondernemen.

 

StagePower houdt zich het recht voorbehouden bij achterstallige betalingen derden in te schakelen teneinde het verschuldigde bedrag alsnog te kunnen incasseren.

 

Het is de huurder of  afnemer niet toegestaan zelf reparaties of modificaties te verrichten aan gehuurde apparatuur.

 

Het is de huurder of  afnemer niet toegestaan zelf  instrumenten naar eigen wens af te stellen tenzij het om het stemmen van het desbetreffende instrument gaat.

 

Er wordt door StagePower te allen tijde legitimatie en adresgegevens van de huurder of afnemer verlangd.

 

Bij ontevredenheid van de huurder of afnemer houdt StagePower altijd de mogelijkheid open juridische stappen te ondernemen.

De klant of afnemer dient redelijkerwijs te melden dat hij/zij niet te vreden is of dat er iets niet deugd

Hierbij wordt uitgegaan van een termijn van een eerste kennismaking of een eerste keer dat men gebruik maakt van de geleverde diensten.

Hieronder kunnen ook de garantiebepalingen worden verstaan waar verder in grote lijnen voor geldt dat de klant ook bij ontevredenheid zijn geld kan terugvragen.

Dus hier geldt, niet goed geld terug mits gelet op de bovenstaande bepalingen.

 

Op de verlening van diensten, en daar kunnen ook lessen of cursussen onder verstaan worden

Zijn de zelfde regels van toepassing